CHIA SẺ TÀI LIỆU VÀ KINH NGHIỆM LUYỆN THI TOPIK II

180 TỪ VỰNG CHỈ CẢM XÚC

Sai lầm tiếp theo câu 23 & 42 là chỉ học từ vựng cảm xúc của đề đã ra. Thực tế mỗi lần đề mới ra, 2 câu này lại xuất hiện thêm các từ vựng mới trong ngân hàng từ vựng cảm xúc. Vì vậy không nên chỉ học từ vựng đề cũ, hãy học trọn vẹn 180 từ vựng cảm xúc dưới đây để “ứng phó với việc phi công khai đề thi” nhé ​
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply