CHIA SẺ TÀI LIỆU VÀ KINH NGHIỆM LUYỆN THI TOPIK II

TỪ VỰNG VỀ BỆNH TẬT – TOPIK II

Hồi bé mơ làm bác sĩ, càng lớn càng biết “không có cửa” làm bác sĩ.
Bây giờ mơ học hết được chỗ này, càng học càng… à mà thôi… :)))
 
 
 
 
 
 
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply