TIẾNG HÀN SƠ CẤP 2

Bài giảng online

Dưới đây là bài giảng online Tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 2 được biên soạn bởi trung tâm The Korean School:

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 1: 

 

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 2:

 

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 3:

 

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 4:

 

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 5:

 

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 6:

 

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 7:

 

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 8:

 

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 9:

 

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 10:

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 11:

 

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 12:

 

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 13:

 

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 14:

 

 

+ Bài giảng Sơ cấp 2 – Bài 15:

Toàn bộ file bài nghe Sơ cấp 2 – Tại đây

Nhận thêm nhiều thông tin hay và thú vị tại website: thekoreanschool.com

Bạn có thể đăng ký khóa học sơ cấp 2 tại đây

Lớp tiếng hàn sơ cấp 2
Lớp tiếng hàn sơ cấp 2

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage: https://www.facebook.com/thekoreanschool