TIẾNG HÀN TRUNG CẤP 3

Bài giảng online

Dưới đây là bài giảng online trung cấp 1 được biên soạn bởi trung tâm The Korean School:

+ Bài giảng Trung cấp 3 – Bài 1: 

 

+ Bài giảng Trung cấp 3 – Bài 2:

+ Bài giảng Trung cấp 3 – Bài 3:

+ Bài giảng Trung cấp 3 – Bài 4:

+ Bài giảng Trung cấp 3 – Bài 5:

+ Bài giảng Trung cấp 3 – Bài 6:

+ Bài giảng Trung cấp 3 – Bài 7:

 

+ Bài giảng Trung cấp 3 – Bài 8

+ Bài giảng Trung cấp 1 – Bài 9:

+ Bài giảng Trung cấp 1 – Bài 10:

+ Bài giảng Trung cấp 1 – Bài 11:

+ Bài giảng Trung cấp 3 – Bài 12:

+ Bài giảng Trung cấp 3 – Bài 13:

+ Bài giảng Trung cấp 3 – Bài 14:

+ Bài giảng Trung cấp 3 – Bài 15:

Nhận thêm nhiều thông tin hay và thú vị tại website: thekoreanschool.com

Bạn có thể đăng ký khóa học trung cấp 3 tại đây

Lớp tiếng hàn sơ cấp 2

 

Lớp tiếng hàn Trung cáp 1

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage: https://www.facebook.com/thekoreanschool