Category: CẤU TRÚC LÝ DO

CẤU TRÚC LÝ DO

CẤU TRÚC LÝ DO (으)ㄹ까 봐

CẤU TRÚC LÝ DO 가: 눈이 오는데 등산 가려고요?Tuyết rơi nên bạn có định leo núi không?나: 아니요, 눈 때문에 길이 미끄러울까 봐 등산화를 신고 나가려고요.Không, tôi

Read More »
CẤU TRÚC LÝ DO

CẤU TRÚC LÝ DO 는 바람에

CẤU TRÚC LÝ DO 가: 마크 씨가 병원에 입원했다면서요?Nghe nói Mark nhập viện à?나: 네, 교통사고가 나는 바람에 다쳐서 병원에 입원했대요.Vâng, anh ấy anh ấy bị thương

Read More »
CẤU TRÚC LÝ DO

CẤU TRÚC LÝ DO 느라고

CẤU TRÚC LÝ DO 가: 자야 씨, 왜 숙제를 안 했어요?Jaya, sao em không làm bài tập?나: 어젯밤에 축구를 보느라고 숙제를 못 했어요.Đêm qua em xem bóng

Read More »
CẤU TRÚC LÝ DO

CẤU TRÚC LÝ DO 잖아요

CẤU TRÚC LÝ DO 가: 저 가수를 왜 좋아해요?Tại sao bạn thích ca sĩ đó?나: 노래도 잘하고 멋있잖아요.Anh ấy hát hay và (như bạn biết đó)

Read More »